СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНАТА ТАКСА ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Jul 4, 2023

Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2023/2024 г. е от 25.08.2023 г. до 25.09.2023 г. Внасянето на сем. такса може да бъде на място във ВУСИ или по банковата сметка на висшето училище: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
ГР.ПЛОВДИВ
IBAN: BG65 BPBI 7924 1066 753903
BIC BPBIBGSF