Срок за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2022/2023 г.

May 11, 2022

Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2022/2023 г. е от 29.08.2022 г. до 24.09.2022 г.