СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР НА уч. 2023/2024г.

Nov 2, 2023

Срокът за плащане на семестриалната такса за втори семестър на учебната 2023/2024 г. е от 11.12.2023 г. до 22.01.2024 г. Плащането може да бъде на място във ВУСИ или по банковата сметка на висшето училище:

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
ГР.ПЛОВДИВ
IBAN: BG65 BPBI 7924 1066 753903
BIC BPBIBGSF

При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс, семестър и вид на плащането.