СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2024/2025Г.

Apr 8, 2024

Уважаеми колеги, информираме Ви че срокът за заплащане на таксата за първи семестър ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър ” на уч. 2024/2025г. е от 23.08.2024г. до 25.09.2024г. Плащането може да бъде на място във ВУСИ или по банковата сметка на висшето училище:

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
ГР.ПЛОВДИВ
IBAN: BG65 BPBI 7924 1066 753903
BIC BPBIBGSF

В основанието на платежното нареждане да се впишат:
трите имена, курс, специалност и факултетен номер на студента