Срок за плащане на семестриална такса за втори семестър

Jan 17, 2023

Срокът за плащане на семестриалната такса за втори семестър на учебната 2022/2023 г. е от 15.12.2022 г. до 25.01.2023 г.

IBAN: BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF

При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс, семестър и вид на плащането.