Срок за плащане на таксата за втори семестър на учебната 2021/2022 г.

Dec 2, 2021

Срокът за плащане на таксата за втори семестър на учебната 2021/2022 г. е от 10.12.2021 до 21.01.2022 г.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF

• BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 – за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс, за който се отнася плащането.