Срок за плащане на таксата за първи семестър на учебната 2021/2022 г.

Oct 18, 2021

Съобщение за студентите „ ОКС“ Бакалавър и ОКС“Магистър“

Срокът за плащане на таксата за първи семестър на учебната 2021/2022 г. е от 28.08.2021г. до 25.09.2021г.