Срок за подаване на документи за защита на магистърска теза

Jan 28, 2022

Срокът за подаване на документите за защита на магистърска теза за ОКС „магистър“ е от 01.02.2022 г. до 11.02.2022 г.
Необходими документи:
– 2 снимки (паспортен формат, мат)
– платена такса;
– копие на лична карта