СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИЛИ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“

May 31, 2023

Срокът за подаване на документи за държавен изпит или защита на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ е от 08.06.2023 г. до 29.06.2023 г.
Необходими документи:
– 2 снимки (паспортен формат, мат)
– платена такса;
– копие на лична карта.