СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

Jun 4, 2024

Всеки студент, след справка в Учебен отдел за положени изпити и изпълнение на задълженията по учебен план, може да подаде заявление за държавен изпит / защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ в срок до 28.06.2024 г.

Необходими документи:

– 2 снимки (паспортен формат, мат)

– такса – може да се плати на място във висшето училище или по банков път:

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД (ПОЩЕНСКА БАНКА)
ГР.ПЛОВДИВ
IBAN: BG 11 BPBI 7924 1066 753905
BIC BPBIBGSF

– лична карта