Срок за подаване на документи за държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“

May 4, 2022

Срокът за подаване на документите за държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ е от 07.06.2022 г. до 27.06.2022 г. (включително)
Необходими документи:
– 2 снимки (паспортен формат, мат)
– платена такса;
– копие на лична карта.