Срок за подаване на документи за защита на магистърска теза

Jan 20, 2023

Срокът за подаване на документите за защита на магистърска теза за ОКС „Магистър“ е от 23.01.2023 г. до 10.02.2023 г.
Необходими документи:
– 2 снимки (паспортен формат, мат)
– платена такса;
– копие на лична карта