Срок за подаване на документи за защита на магистърска теза

May 4, 2022

Срокът за подаване на документите за защита на магистърска теза за ОКС „Mагистър“ е от 07.06.2022 г. до 27.06.2022 г. (включително)
Необходими документи:
– 2 снимки (паспортен формат, мат)
– платена такса;
– копие на лична карта