Срок за подаване на документи за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър”

Jan 20, 2023

Срокът за подаване на документите за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ е от 23.01.2023 г. до 10.02.2023 г.
Необходими документи:
– 2 снимки (паспортен формат, мат)
– платена такса;
– копие на лична карта.