СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПРАВКА НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

Jan 17, 2024

Срокът за подаване на документите за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ е от 29.01.2024 г. до 09.02.2024 г.

Необходими документи:
– 2 снимки (паспортен формат, мат)
– такса – може да се плати на място във висшето училище или по банков път:
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД (ПОЩЕНСКА БАНКА)
ГР.ПЛОВДИВ
IBAN: BG 11 BPBI 7924 1066 753905
BIC BPBIBGSF
– копие на лична карта