Срок за подаване на документи за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „бакалавър“

Jan 28, 2022

Срокът за подаване на документите за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ е от 01.02.2022 г. до 11.02.2022 г.
Необходими документи:
– 2 снимки (паспортен формат, мат)
– платена такса;
– копие на лична карта.