СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА СТУДЕНТСКИ СТАТУС

Apr 5, 2024

Уважаеми колеги, информираме Ви че срокът за подаване на заявления за промяна на студентския статус (възстановяване на студентски права, прехвърляне в друга специалност/форма на обучение и др.) считано от първи семестър на уч. 2024/2025г. е до 14 юни 2024г.