Студенти от специалност „Туризъм” на практика в най-голямата туристическа агенция у нас

Nov 16, 2011

На 15 ноември 2011 г. студенти Колежа по икономика и администрация, специалност „Икономика на туризма”, редовно обучение, посетиха централния офис на „Астрал Холидейз” в Пловдив. Посещението е част от дългогодишното партньорство на КИА с туристическата агенция и е свързано с изучаваната от студентите дисциплина –  „Маркетинг и реклама в туризма”. В офиса на агенцията за продажби на туристически продукти и услуги беше направена презентация от Теодора Кънева, експерт от „Астрал Холидейз”.

В работна атмосфера студентите нагледно се запознаха с начина на работа на холдинга чрез неговите дъщерни фирми, процеса на създаване на нов туристически продукт и неговото тестване, контактите и анкетирането на клиентите след приключването на тяхното пътуване с цел подобряване и обогатяване на предлагания туристически продукт, резервационната система, работата на туристическия оператор „Травъл шопинг център”, системата за обучение на персонала и възможностите за израстване в кариерно отношение и др.

Според организатора на срещата гл.ас. д-р Снежинка Константинова демонстрационният формат на тези организирани посещения е част от добрите практики и убедително потвърждават необходимостта от връзка между теорията и практиката във висшето образование. По нейни думи те са добър пример за успешно партньорство между учащите се и представителите на бизнеса и насърчаващи стъпки в създаването на бъдещите професионални контакти.