Стартираха студентските стажове

May 22, 2012

Стартираха първите стажове на студенти от КИА от специалност „Туризъм” и „Маркетинг” в хотел „Принцес Тримонциум”. В продължение на две седмици близо 15 студенти ще се обучават в реална бизнес среда и след преминаване през специална въвеждаща програма, стажантите ще работят в различни отдели на хотела.

Колежът по икономика и администрация – Пловдив, има подписан договор с някои от най-големите хотели в Пловдив за провеждане на стажове на своите студенти. Освен с хотели, Колежът има договор и с няколко банки. По тази програма пет студенти от КИА от специалностите „Бизнес администрация” и „Финанси” ще проведат след седмица своите стажове в „Централна кооперативна банка” АД клон Пловдив. По време на практиката те ще се запознаят с технологията за работа на служители фронт и бек офис, с общите условия за издаване на банкови карти, инструкциите за потребителско кредитиране и издаване на кредитни карти.

10 студенти от КИА пък съвсем наскоро приключиха стажовете си като администратори и в пловдивския спортен клуб „Тотал Спорт”.