Студенти на ВУСИ бяха избрани за членове на Постоянни комисии в Националното представителство на студентските съвети в България

Dec 11, 2017

Председателят на Студентския съвет (СС) на ВУСИ Зорница Захариева и членът на СС на вуза Калина Трендафилова бяха избрани за участници в Постоянни комисии в Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в Република България. Това стана по време на Общото събрание на НПСС, което се проведе на 18 ноември 2017 г. във Варна .
С пълно мнозинство Зорница Захариева стана член на две Постоянни комисии – по „Учебно-научна дейност“ и по „Спортна дейност“. С единодушие и Калина Трендафилова беше гласувана за член на Постоянната комисия по „Спортна дейност“ в НПСС.
Националното представителство на студентските съвети представлява най-голямото обединение сред младите хора в българските вузове. Основните му цели са реализиране на правата на студентското самоуправление; защита на социалните интереси на обучаващите се във висшите училища; провеждане на културна, спортна, научна, творческа, междууниверситетска и международна дейност, които създават предпоставки за повишаване капацитета на знанията и уменията на студентските представители по университетски центрове в цялата страна. НПСС е член и представител на Европейския студентски съюз (ESU).
С изключително аргументираните си и последователни позиции по различни теми, СС на ВУСИ спечели уважението и признанието на останалите участници във форума. Възпитаниците на Висшето училище по сигурност и икономика бяха единствените представители на частен вуз и поставиха въпроси, свързани с неравнопоставеността им относно получаването на държавни стипендии. Те настояха за среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, за да го запознаят в детайли с позициите си. По време на Общото събрание на НПСС във Варна ръководството на Студентския съвет на ВУСИ се срещна и със зам.-министъра на младежта и спорта Ваня Колева, която увери младите хора, че поправките в Закона за физическото възпитание и спорта в частта студентски спорт няма да дискриминират частните вузове.
СС на ВУСИ проведе и редица неформални срещи с представители на сродни организации от други университети. По време на разговорите младите хора се разбраха да си сътрудничат и да реализират съвместно бъдещи проекти. Ръководството на Студентския съвет на Висшето училище по сигурност и икономика не скри амбициите си да работи активно за поддържане на активен диалог както с НПСС, така и с различни обществени организации, което да гарантира развитие на качествено образование с висока степен на практическа насоченост.