Студенти от КИА усвояват умения в реална бизнес среда

Nov 11, 2010

Презентация на AH Holding пред студенти от КИА – Пловдив, специалност „Туризъм”

На 11.11.2010 г. беше проведена презентация на AH Holding пред студенти от III-ти курс специалност „Туризъм”, редовно обучение от „Колеж по икономика и администрация” – гр. Пловдив. В офиса за продажби на туристически услуги на АСТРАЛ Холидейз, беше изнесена лекция по дисциплината „Маркетинг и реклама в туризма” от гл.ас. Снежинка Константинова и презентация от Теодора Кънева от АСТРАЛ Холидейз.

Пред студентите, в работна обстановка бяха презентирани фирмите участващи в структурата на AH Holding, обсъждане на туристическите услуги, които се предлагат от холдинга, качество на услугите, техния контрол и тестване, основните интернет сайтове за продажби, както и самите процеси на продажба на услуги.
Презентации в работна среда с участието на студенти от КИА – гр. Пловдив по дисциплината „Маркетинг и реклама в туризма” се провеждат от 2007 г. Целта е да се поддържат добри и постоянни партньорски контакти между науката и бизнеса от туристическия бранш.