Студентският съвет на ВУСИ предаде използвани дрехи в специални контейнери на БЧК

Feb 13, 2018

Студентският съвет на Висшето училище по сигурност и икономика събра използвани дрехи, които след това предаде в специални контейнери на Българския червен кръст. Инициативата е част от мероприятията на младите хора за ефективно оползотворяване на текстилни продукти.
„Благодарим на всички, които се отзоваха на нашата покана да предадат облекла, които не използват. Сигурни сме, че старите дрехи ще намерят ново приложение чрез инициативата на БЧК“, заяви председателят на СС на ВУСИ Зорница Захариева.
Контейнерите за текстил на Червения кръст са част от национална кампания, която цели събраните изделия при необходимост да се преработят или да се подготвят за повторно оползотворяване. По-запазените дрехи отиват за попълване на кризисния резерв за подпомагане на БЧК при бедствия, аварии и кризи, както и за целево даряване на хора в нужда. Друга част от продуктите, които са годни за използване отново като дрехи, се изнасят предимно за страни от Третия свят в Африка, Централна Америка, Близкия Изток и др. Останалите изделия се преработват и рециклират във фабрики, като от тях се създават почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и т.н. Този щадящ природните ресурси модел има за цел да връща суровините обратно в икономиката и да създава възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или трансформирането им в друг вид продукт. По този начин се предотвратява или поне намалява значително добива на нови ресурси.
Студентският съвет на Висшето училище по сигурност и икономика призовава всички да използват разумно природните богатства!