Студентският съвет на КИА с ново ръководство

Oct 20, 2011

На първото си за тази учебна година заседание, Студентският съвет на КИА избра ново ръководство. За председател на съвета с пълно мнозинство беше избрана Мария Манушкина, която е III курс, редовно обучение, специалност “Счетоводство и контрол”.

Секретар стана Стефка Рашкова. За заместник председатели бяха избрани Антон Делянов и Зорница Тодорова.

На събранието бяха начертани някои насоки в работата. По предложение на Студентския съветбяха инициирани два конкурса за студентите на Колежа по икономика и администрация с богат награден фонд – единият за есе, а другият – за фотография.

Следващото заседание на Студентския съвет ще бъде в началото на ноември, когато ще бъде уточнена работата по подготовката за празнуване на студентския празник 8 декември в КИА.