Студентския съвет на ВУСИ с активно участие в благотворителната кампания „Капачки за бъдеще“

Nov 13, 2018

Студентския съвет (СС) на Висшето училище по сигурност и икономика получи специална грамота за активно участие в благотворителната кампания „Капачки за бъдеще“. За много кратко време възпитаниците на ВУСИ успяха да съберат няколко хиляди броя с общо тегло 20 кг., които предадоха в определените за събирането им пунктове. „СС подкрепи инициативата единодушно и даде своя принос в кампанията. Надяваме се примерът ни да бъде последван и от други млади хора“, заяви председателят на Студентския съвет на вуза Зорница Захариева.
Целта на благотворителното събиране на пластмасови капачки е да се акумулират достатъчно средства, с които след това да се закупят кувьози за болници в по-малките населени места. Идеята е периодично да се провеждат подобни кампании, защото наличното оборудване и техниката за децата в нужда не отговарят на съвременните медицински изисквания.
„Приветствам инициативността на Студентския съвет, защото проблемът е много сериозен и изисква ангажираността на голяма част от обществото. Радвам се, че нашите студенти проявяват разбиране и са активни“, заяви ректорът на ВУСИ проф. Георги Манолов. Той допълни, че освен събиране на пари за кувьози, кампанията има и допълнителен ефект, който се изразява в намаляване на количеството на пластмасови отпадъци чрез тяхното рециклиране. „С усилията си нашите възпитаници допринасят за запазване чистота на природата. Убеден съм, че това е един от начините околната среда да бъде съхранена и опазена за идните поколения“, заключи проф. Манолов.