Студентски стажове в КИА в пълен ход

Apr 19, 2011

Стартираха първите стажове на студенти от КИА от специалност „Туризъм” в „Новотел Пловдив”. В продължение на две седмици близо 15 студенти ще се обучават в реална бизнес среда и след преминаване през специална въвеждаща програма, стажантите ще работят в различни отдели на хотела. Още 15 човека от същата специалност ще проведат своята стажантска програма и в „Дедеман Тримонциум”.

В началото на април 2011 г. Колежът по икономика и администрация – Пловдив, подписа договор с някои от най-големите хотели в Пловдив за провеждане на стажове на студентите на КИА в тях. Освен с хотели, Колежът сключи договор и с няколко банки. По тази програма пет студентки от КИА, от специалностите „Бизнес администрация” и „Финанси” вече проведоха своите 14-дневни стажове в „Централна кооперативна банка” АД клон Пловдив. По време на практиката те са се запознали с технологията за работа на служители фронт и бек офис, с общите условия за издаване на банкови карти, инструкциите за потребителско кредитиране и издаване на кредитни карти.

В края на месец май 2011 г. предстои подписване на договор между КИА и Националната агенция по приходите в Пловдив, която ще вземе на стаж още 15 студенти от Колежа за период от две седмици.