Съобщение: Във ВУСИ според утвърдените нормативни документи на училището отговори на всякакви въпроси, свързани с характера на обучението, се приемат само в хартиен и електронен вариант (едновременно). Анонимните сигнали и питания изобщо не се разглеждат. От ръководството

Nov 26, 2020

Във ВУСИ според утвърдените нормативни документи на училището отговори на всякакви въпроси, свързани с характера на обучението, се приемат само в хартиен и електронен вариант (едновременно).
Анонимните сигнали и питания изобщо не се разглеждат.
От ръководството.