Съобщение за студентите втори курс, задочно обучение, специалност „Криминалистика”;Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”;”Национална сигурност”;”Противодействие на тероризма”;”Киберсигурност”;”Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”

Nov 23, 2020

Отмененият изпит по Индустриални отношения и сигурност на 24.10.2020г. ще се проведе на 19.12.2020г. от 11:30ч.