Съобщение за студентите ОКС “Бакалавър”

Nov 23, 2020

Срокът за плащане на таксата за втори семестър на учебната 2020/21 г. е от 14.12.2020г. до 22.01.2021г.