Съобщение за студентите първи курс, задочно обучение: Отменените лекции по Английски език на 24,25.10.2020г. ще се проведат онлайн на 31.10, 01.11.2020г. от 09:00 до 18:00 часа

Oct 28, 2020

Съобщение за студентите първи курс, задочно обучение:

Отменените лекции по Английски език на 24,25.10.2020г. ще се проведат онлайн на 31.10, 01.11.2020г. от 09:00 до 18:00 часа