Съобщение за студентите трети курс, задочно обучение, специалност „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“: Отложените лекции по Бизнес среда и устойчиво развитие ще се проведат на 28.11.2020г. от 12:00ч. и на 29.11.2020г. от 10:00ч.

Nov 17, 2020

Отложените лекции по Бизнес среда и устойчиво развитие ще се проведат на 28.11.2020г. от 12:00ч. и на 29.11.2020г. от 10:00ч.