Съобщение за студентите трети курс, задочно и редовно обучение, специалност „Управление на софтуерни технологии” и ” Управление на бизнес информационни технологии”: Отложените лекции по Операционни системи ще се проведат на 21.11.2020г. от 10:00ч.-20:00ч. ,а изпитът по Операционни системи ще се проведе на 12.12.2020г. от 10:00ч.

Nov 17, 2020

Отложените лекции по Операционни системи ще се проведат на 21.11.2020г. от 10:00ч.-20:00ч. ,а изпитът по Операционни системи ще се проведе на 12.12.2020г. от 10:00ч.