ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ ЗА ДИПЛОМИРАНИТЕ АБСОЛВЕНТИ ВЪВ ВУСИ

Apr 3, 2024

Висшето училище по сигурност и икономика организира тържествена промоция за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през октомври 2023 г. образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър”.
Тя ще се проведе на 11 май (събота) от 11 часа в 1-ва аудитория.

За целта всеки един абсолвент следва да се яви в Учебен отдел от 15 до 30 април 2024г. за проверка на дипломата си. В официалната церемония ще бъдат включени само студентите, спазили гореспоменатия срок.

На събитието се очаква да присъстват официални представители на държавната и местна власт, на висши училища и на партньорски структури на ВУСИ, преподаватели и близки на абсолвентите.

Раздаването на тогите на абсолвентите за тържествената церемония е от 10 часа във фоайето на първия етаж от инспекторите на Дирекция „Учебни дейности“.
Всички абсолвенти и гости трябва да бъдат в залата до 10:50 часа.