Тържествено академично заседание и промоция на Випуск 2017/2018 на ВУСИ

Dec 12, 2018

Тържествено академично заседание по повод 15-годишния юбилей на Висшето училище по сигурност и икономика се проведе на 8 декември. Пред препълнената аудитория ректорът на вуза проф. д.п.н. Георги Манолов изнесе доклад, в който отбеляза огромните успехи, които ВУСИ постигна за този период от време и които наредиха вуза сред водещите в страната. Проф. Манолов подчерта изключителното регионално и национално значение на Висшето училище по сигурност и икономика за обучението на специалисти с високи теоретични и практически умения. Той изнесе данни от Рейтинговата система на университетите, според които дипломираните млади хора от направление „Национална сигурност“ са лидери в Пловдив със среден месечен облагаем доход от 956 лв., като сумата е изчислена за предходните пет години по информация на Националния осигурителен институт и АдминУни. По този показател вузът е класиран на шеста позиция в национален мащаб. В направление „Икономика“ повече от 97% от успешно дипломираните студенти са си намерили работа през 2017 г., а облагаемият им доход е достигнал 1 254 лв., като по този показател ВУСИ е лидер в Пловдив. За „Администрация и управление“ успешно дипломираните студенти от направлението са на престижното второ място в Пловдив и региона по среден месечен облагаем доход, а реализацията им на пазара на труда е много добра. Тези данни до голяма степен се дължат на далновидността на ръководството, което актуализира предлаганите специалности, заложи на доказан академичен състав от ерудирани преподаватели и разви Кариерен център, който сключи договори с повече от 100 български и чуждестранни фирми, отчете проф. Манолов.
Ректорът на вуза докладва за непрекъснатото развитие на научноизследователската дейност; за обновяването на материалната база; за внедряването на последните технологични разработки в учебния процес; за участието на ВУСИ в проекти и развитието на уникалната за частното висше образование у нас социална програма. До момента по нея напълно безплатно са обучени 18 деца в неравностойно положение и лишени от родителски грижи; безплатно са приети 7 деца на служители на МВР, загинали при изпълнение на служебния си дълг, от които 4 вече са завършили; раздадени са 78 стипендии за отличен успех; на 451 студенти с тежки заболявания са намалени таксите от 20 % до 50 на сто.
В доклада си проф. Манолов отчете много успешна международна дейност и ползотворни партньорски контракти. За 15 години от своето съществуване ВУСИ се превърна в желан и предпочитан партньор както от чуждестранни и български университети, така и от държавни институции и частни компании. В потвърждение на тези тенденции ректорът на вуза получи специална грамота от Асоциацията на индустриалния капитал в България за особен принос в развитието на частното висше бизнес образование. Престижното отличие беше връчено на проф. Манолов от доц. д-р Теодор Дечев – изп. директор на Института за устойчиво икономическо развитие и директор на „Индустриални политики“ на АИКБ. „ВУСИ е изградено по правилата на прозрачния бизнес и „светлата“ икономика и продължава своето прогресивно развитие, защото предлага отлично съотношение „цена – качество“ на своите студенти. Приветстваме ръководството за печелившия модел, който прилага, за високия академизъм и отличните мениджърски способности“, заяви доц. Дечев.
Поздравителни адреси по повод 15-годишния юбилей на ВУСИ изпратиха партньори като „Белла България“, „ВП Брандс Интернешънъл“, „Дахуа Технолъджи България“, „Даикс СОТ“ и др. Специални поздравления изпратиха кметът на Община Пловдив инж. Иван Тотев, областният управител на Пловдив Здравко Димитров, кметът на община Стамболийски Георги Мараджиев, кметът на гр. Калофер Румен Стоянов и др. За юбилея поздравителни адреси изпратиха ректорът на УНСС и зам.-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България проф. д.ик.н. Стати Статев, ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев, както и много бивши възпитаници на вуза.
На тържественото заседание на 8 декември бяха отличени партньори и преподаватели на ВУСИ. Проф. Манолов обяви присъждането на званието „Доктор хонорис кауза“ на ВУСИ на проф. д-р Андон Костадинович – декан на Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“, гр. Ниш към Университета „Унион – Никола Тесла“, с който вузът има сключен договор. Най-престижното отличие във висшето образование у нас се връчи на проф. Костадинович за големите му заслуги за развитието на взаимното сътрудничество между двата вуза. Отличен беше и проф. д-р Зоран Цветкович, на когото беше присъдено званието „Заслужил професор“ на ВУСИ за укрепване на партньорските взаимоотношения с Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“, гр. Ниш. С медал за заслуги и грамота беше отличена проф. д-р Наталия Воробева – зам.-ректор на Института за управление на информационните системи в гр. Рига, Латвия.
Ректорът на ВУСИ награди със званието „Заслужил професор“ доц. д-р Ангел Запрянов и доц. д-р Васил Петков. Медали за заслуги получиха проф. д.и.н. Димитър Костов, проф. д.т.н. Стамен Стамов, проф. д.с.н. Димитър Брайков и проф. д-р Никифор Стефанов.
На тържественото заседание по повод 15-годишния юбилей на ВУСИ проф. Манолов връчи медали за заслуги на: Елза Маркова – изп. директор на „Белла България“; Иван Папазов – изп. директор на „ВП Брандс Интернешънъл“; Атанас Пешев – управител на фирма „Даикс СОТ“; Георги Мараджиев – кмет на община Стамболийски; Румен Стоянов – кмет на гр. Калофер. Ректорът на вуза отличи с медали и грамоти Севдалин Божиков, Богдан Тошев и Милко Киров. Посмъртно беше награден отец Емил Костадинов, а отличието прие неговата съпруга.
Академичното заседание на 8 декември продължи с промоция на бакалаври и магистри. Ректорът на ВУСИ връчи дипломите и грамотите на абсолвентите, като тези от тях с отличен успех получиха стойностни предметни награди – лаптопи, мобилни телефони, смарт часовници и др. Ръководството на вуза осигури и специални подаръци за младите хора, които са постигнали висок успех по време на следването си във вуза.
Тържеството завърши под звуците на академичния химн, а всички абсолвенти си направиха снимки с ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика, като си пожелаха много успехи в професионалната кариера и живота.