Онлайн кандидатстване и записване 24/7 във ВУСИ

Apr 29, 2020

Платформата за прием във ВУСИ е достъпна двадесет и четири часа, седем дни в седмицата. Висшето училище по сигурност и икономика дава тази възможност на кандидатите с едно натискане на бутона да изберат желаната от тях образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ или „магистър“, а попълването ѝ отнема няколко минути. На това се дължи постоянно нарастващият интерес от страна на кандидат-студентите, които масово използват възможността да кандидатстват онлайн в удобно за тях време.
Още повече, че платформата е леснодостъпна, ясна и разбираема. „Въведохме тази форма, за да спазим всички противоепидемични мерки на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19. По този начин ограничихме напълно прекия контакт между кандидат-студентите и администрацията на вуза и съблюдаваме стриктно изискванията за социална дистанция. В същото време онлайн кандидатстването е голямо улеснение за всички бъдещи студенти, които проявяват сериозен интерес към тази възможност и искат да подсигурят бъдещето си, избирайки качественото и достъпно висше образование“, заяви президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов. Той подчерта, че онлайн кандидатстването е активно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Освен това са активни и телефонните линии, на които експертите от кандидатстудентския офис на вуза дават допълнителни разяснения при необходимост. „Нека младите хора бъдат сигурни, че ще получат ясна и точна информация и по телефона и ще им бъде отговорено на всички въпроси“, поясни проф. Манолов.
ВУСИ дава възможност за онлайн кандидатстване и за магистърските програми за учебната 2020/2021 година. Изискването е кандидатите да имат минимален успех „Добър“ от дипломата за завършена степен на висшето образование (чл. 21, ал. 4 от ЗВО). Успехът на дипломата се формира като средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити и оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.
Ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика подкрепя предприетите мерки от Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за ограничаване на разпространението на COVID-19 и призовава за използване на онлайн формите за кандидатстване и обучение.