ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА (ВУСИ) и академия на мвр/АМВР/

Jun 8, 2020

На съвместна среща между ръководството на ВУСИ и АМВР бе подписан договор за бъдещо съвместно сътрудничество. Президентът на ВУСИ проф. дпн Георги Манолов и ректорът на АМВР проф. д-р Любомир Тимчев изразиха задоволството си и обсъдиха предстоящите събития, свързани със съвместната дейност.
Според договора, осъществяването на ползотворното сътрудничество между договарящите се страни е в следните приоритетни области: оказване на методическа помощ при изготвяне на учебна документация; научно-изследователска дейност; обмен на студенти; реализиране на съвместни проекти в страната и чужбина.
„Удовлетворен съм от подписаният договор за сътрудничество, защото ще си партнираме с най-добрият университет за подготовка на кадри в сферата на националната сигурност, който подготвя висококвалифицирани специалисти. Академията на МВР е утвърдена като средище за развитие на кадрите в сигурността, а прилаганите високи академични стандарти за обучение на студентите гарантират придобиването на високо ниво на квалификация и професионални умения”, заяви президентът на ВУСИ проф. Манолов. Той допълни, че Висшето училище по сигурност и АМВР ще работят интензивно за надграждане на образователните програми, които да гарантират професионално израстване на преподаватели и да откриват нови възможности за развитие на студентите. Ректорът на АМВР проф. Тимчев изтъкна, че „двата вуза ще разработват конкретни предложения за научен и образователен обмен и напомни за дългогодишното сътрудничество между двете висши училища във всимки направления на образованието и науката”.
На срещата участваха и зам. ректорът на АМВР доц. д-р Руси Янев и зам. ректорът на ВУСИ проф. д-р Томо Борисов.