Излезе брой първи за 2013 г. на „Колежански вестник“

Излезе брой първи за 2013 г. на „Колежански вестник“

За нас История Мисия Къде сме ние 15 години ВУСИ Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС „БАКАЛАВЪР“ Прием – ОКС „МАГИСТЪР“ Прием...
Новата книга на проф. д.п.н. Георги Манолов „Въведение в политическата наука“ излезе от печат

Новата книга на проф. д.п.н. Георги Манолов „Въведение в политическата наука“ излезе от печат

За нас История Мисия Къде сме ние 15 години ВУСИ Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС „БАКАЛАВЪР“ Прием – ОКС „МАГИСТЪР“ Прием...
Първа пресконференция по проект „Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация – Пловдив“

Първа пресконференция по проект „Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация – Пловдив“

За нас История Мисия Къде сме ние 15 години ВУСИ Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС „БАКАЛАВЪР“ Прием – ОКС „МАГИСТЪР“ Прием...
Стартира пилотен проект

Стартира пилотен проект

За нас История Мисия Къде сме ние 15 години ВУСИ Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС „БАКАЛАВЪР“ Прием – ОКС „МАГИСТЪР“ Прием...
Юбилеен конкурс за красота „Мис и Мистър КИА”

Юбилеен конкурс за красота „Мис и Мистър КИА”

За нас История Мисия Къде сме ние 15 години ВУСИ Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС „БАКАЛАВЪР“ Прием – ОКС „МАГИСТЪР“ Прием...