Информация от заключителната информационна среща по проект BG051PO001-4.3.04 – 0027

Информация от заключителната информационна среща по проект BG051PO001-4.3.04 – 0027

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Сигнали по ЗЗЛПСПОИН Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС...
КИА подкрепя конкурсът за „Най-добър млад предприемач на Пловдив за 2014 г.”

КИА подкрепя конкурсът за „Най-добър млад предприемач на Пловдив за 2014 г.”

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Сигнали по ЗЗЛПСПОИН Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС...
Покана за информационно събитие

Покана за информационно събитие

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Сигнали по ЗЗЛПСПОИН Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС...
КИА спонсорира изложбата „Богатият свят на българските манастири”

КИА спонсорира изложбата „Богатият свят на българските манастири”

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Сигнали по ЗЗЛПСПОИН Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС...
Италиански бизнесмени проучват възможности за инвестиции в КИА

Италиански бизнесмени проучват възможности за инвестиции в КИА

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Сигнали по ЗЗЛПСПОИН Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС...