Информация от заключителната информационна среща по проект BG051PO001-4.3.04 – 0027

Информация от заключителната информационна среща по проект BG051PO001-4.3.04 – 0027

За нас История Мисия Къде сме ние 15 години ВУСИ Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Прием Онлайн кандидатстване – Бакалавър Онлайн кандидатстване – Магистър Специалности Прием –...
КИА подкрепя конкурсът за „Най-добър млад предприемач на Пловдив за 2014 г.”

КИА подкрепя конкурсът за „Най-добър млад предприемач на Пловдив за 2014 г.”

За нас История Мисия Къде сме ние 15 години ВУСИ Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Прием Онлайн кандидатстване – Бакалавър Онлайн кандидатстване – Магистър Специалности Прием –...
Покана за информационно събитие

Покана за информационно събитие

За нас История Мисия Къде сме ние 15 години ВУСИ Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Прием Онлайн кандидатстване – Бакалавър Онлайн кандидатстване – Магистър Специалности Прием –...
КИА спонсорира изложбата „Богатият свят на българските манастири”

КИА спонсорира изложбата „Богатият свят на българските манастири”

За нас История Мисия Къде сме ние 15 години ВУСИ Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Прием Онлайн кандидатстване – Бакалавър Онлайн кандидатстване – Магистър Специалности Прием –...
Италиански бизнесмени проучват възможности за инвестиции в КИА

Италиански бизнесмени проучват възможности за инвестиции в КИА

За нас История Мисия Къде сме ние 15 години ВУСИ Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Прием Онлайн кандидатстване – Бакалавър Онлайн кандидатстване – Магистър Специалности Прием –...