Делегация на Китайската академия за обществени науки посети КИА

Делегация на Китайската академия за обществени науки посети КИА

За нас История Мисия Къде сме ние Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР” Прием – ОКС...
Отборът на КИА спечели футболния турнир между Студентските съвети в Пловдив

Отборът на КИА спечели футболния турнир между Студентските съвети в Пловдив

За нас История Мисия Къде сме ние Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР” Прием – ОКС...
Intertek ресертифицира Системата за управление на качество на КИА

Intertek ресертифицира Системата за управление на качество на КИА

За нас История Мисия Къде сме ние Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР” Прием – ОКС...