ВУСИ с отлични оценки за програмните акредитации на направления „Икономика“ и „Администрация и управление“

ВУСИ с отлични оценки за програмните акредитации на направления „Икономика“ и „Администрация и управление“

За нас История Мисия Къде сме ние Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР” Прием – ОКС...