Само във ВУСИ легитимната специалност „Киберсигурност“ в направление „Национална сигурност“

Само във ВУСИ легитимната специалност „Киберсигурност“ в направление „Национална сигурност“

За нас История Мисия Къде сме ние Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР” Прием – ОКС...