ЛЕКЦИИТЕ ПРЕМИНАВАТ ОНЛАЙН ДО 1 НОЕМВРИ

ЛЕКЦИИТЕ ПРЕМИНАВАТ ОНЛАЙН ДО 1 НОЕМВРИ

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР”...

Във връзка с усложнената обстановка в страната с разпространението на КОВИД – 19 лекциите и изпитите за 24 и 25.10.2020 г. се отлагат.

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР”...

Във връзка с усложнената обстановка в страната с разпространението на КОВИД-19 държавния изпит и защитата на дипломна работа на 24.10.2020 г. се отлагат.

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР”...

Във връзка с усложнената обстановка в страната с разпространението на КОВИД 19 и на основание заповед на президента №44/23.10.2020 г. се отлагат всички присъствени учебни занятия (лекции и изпити) за периода от 24.10.2020 г. до 01.11.2020 г. (вкл.).

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР”...

Студентите, които не са получили уведомителни имейли за достъп до платформата Microsoft 365 нека да се обърнат за повече информация към отдел „Учебен“.

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР”...