Д-Р ЛЮБЕН МАНОЛОВ Е ПЪРВИЯТ С ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“, ПРИДОБИТА ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

Д-Р ЛЮБЕН МАНОЛОВ Е ПЪРВИЯТ С ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“, ПРИДОБИТА ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

За нас История Мисия Къде сме ние Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР” Прием – ОКС...
РАННОТО ЗАПИСВАНЕ ВЪВ ВУСИ ЗАПОЧНА, БЪДИ СРЕД ПЪРВИТЕ НОВОЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ

РАННОТО ЗАПИСВАНЕ ВЪВ ВУСИ ЗАПОЧНА, БЪДИ СРЕД ПЪРВИТЕ НОВОЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ

За нас История Мисия Къде сме ние Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР” Прием – ОКС...

За явяване на поправителен изпит ще се допускат само студенти, които са заплатили съответната такса най-късно до два дни преди датата на изпита. Студентите, които нямат профил в платформата Microsoft 365 следва да подадат заявка най-късно до два дни преди изпита за създаване на такъв на online@vusi.bg. Графикът на поправителната сесия може да намерите в секцията „Учебни занятия и изпитни сесии“ в сайта на ВУСИ.

За нас История Мисия Къде сме ние Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР” Прием – ОКС...
СТАРТИРА ЗИМНИЯТ ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ВЪВ ВУСИ

СТАРТИРА ЗИМНИЯТ ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ВЪВ ВУСИ

За нас История Мисия Къде сме ние Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР” Прием – ОКС...
КАК ДА ПОПЪЛНИМ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ВЪВ ВУСИ? (ВИДЕО)

КАК ДА ПОПЪЛНИМ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ВЪВ ВУСИ? (ВИДЕО)

За нас История Мисия Къде сме ние Акредитация и сертификати Партньори Другите за нас Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР” Прием – ОКС...