Магистърска програма „Публични политики, устойчиво развитие и лидерство“

Магистърска програма „Публични политики, устойчиво развитие и лидерство“

Магистърската програма „Публични политики, устойчиво развитие и лидерство“ осигурява висококачествено обучение за широкоспектърна реализация в публичната администрация и в различните бизнес структури. Подготвят се експерти с ключови компетентности и умения, които...
Магистърска програма „Емоционална интелигентност и организационно поведение”

Магистърска програма „Емоционална интелигентност и организационно поведение”

Магистърската програма „Емоционална интелигентност и организационно поведение“ осигурява задълбочено изучаване на емоционалната интелигентност и връзката й с управлението и развитието на човешките ресурси в различните сфери на бизнеса. Подготвят се специалисти, които...
Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов получи почетен медал на полския Институт по аграрна и хранителна икономика

Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов получи почетен медал на полския Институт по аграрна и хранителна икономика

Президентът на Висше училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов получи почетен медал, посветен на 70 години от създаването на полския Институт по аграрна и хранителна икономика – Национален изследователски институт. Той му бе връчен лично от...
ВУСИ получи изключително висока оценка за организацията на международната конференция за изкуствения интелект в сферата на сигурността

ВУСИ получи изключително висока оценка за организацията на международната конференция за изкуствения интелект в сферата на сигурността

Висшето училище по сигурност и икономика получи изключително висока оценка от български и чуждестранни университети за организацията на международната научна конференция на тема „Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи“, която се проведе...

Информация за държавен изпит и защита на дипломна работа през месец октомври 2022

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР”...