Бъдете супер подготвени по английски език с иновативните курсове на ВУСИ

Бъдете супер подготвени по английски език с иновативните курсове на ВУСИ

Английският език Ви е необходим в бизнеса, в образованието и за подобряване уменията за общуване. Знаенето му е огромно богатство. Научете го и бъдете супер подготвени с иновативните курсове по английски език, организирани от ВУСИ. Желаещите трябва да са завършили...

Срок за подаване на документи за защита на магистърска теза

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР”...

Срок за подаване на документи за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър”

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР”...
Студентски съвет на ВУСИ разговаря с бъдещите зрелостници в ПГ по механотехника “Проф. Цветан Лазаров”

Студентски съвет на ВУСИ разговаря с бъдещите зрелостници в ПГ по механотехника “Проф. Цветан Лазаров”

Секретарят Маргарита Моллова и Христина Чавдарова от Студентски съвет на ВУСИ се включиха в присъствената презентация за кандидатстудентската кампания 2023/2024 в ПГ по механотехника “Проф. Цветан Лазаров” в Пловдив. По време на срещата те споделиха своите...
Представители на ВУСИ се срещнаха с дванадесетокласници в СУ “Черноризец Храбър“

Представители на ВУСИ се срещнаха с дванадесетокласници в СУ “Черноризец Храбър“

Помощник-ректорът на ВУСИ гл. ас. Иван Петров и мениджърът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ на вуза Илина Георгиева посетиха СУ „Черноризец Храбър“ в Пловдив. Те се срещнаха и разговаряха с бъдещите зрелостници от 12 клас. По време на присъствената презентация...