Оценки от защита на магистърска теза за ОКС „Магистър” – 28.10.2023 Г.

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Сигнали по ЗЗЛПСПОИН Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС...

Оценки от Защита на дипломна работа и Държавен изпит за ОКС „Бакалавър” – 28.10.2023

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Сигнали по ЗЗЛПСПОИН Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС...
Тържествена 20-а юбилейна промоция за дипломираните през 2023 година абсолвенти във ВУСИ

Тържествена 20-а юбилейна промоция за дипломираните през 2023 година абсолвенти във ВУСИ

Висшето училище по сигурност и икономика организира 20-а тържествена промоция за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през 2023 г. образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър”. Тя ще се проведе на връх юбилея от...

ТЪРЖЕСТВЕНА 20-А ЮБИЛЕЙНА ПРОМОЦИЯ ЗА ДИПЛОМИРАНИТЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА АБСОЛВЕНТИ ВЪВ ВУСИ

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Сигнали по ЗЗЛПСПОИН Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС...

ИНФОРМАЦИЯ ЗА провеждане на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА/магистърска теза ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023г.

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Сигнали по ЗЗЛПСПОИН Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС...