Уважаеми студенти, преподаватели и колеги,

Вече 119 години 8 декември е символ на университетската празничност, на силата на академичната традиция, на креативната връзка между студенти и преподаватели по пътя на знанието и професионалната реализация. Той е празник на всеки, имащ за своя кауза просперитета на българското висше образование и наука.

Вие носите ключа на знанието като студенти на Висшето училище по сигурност и икономика. Гордейте се с избора си и използвайте всеки миг от прекрасните си студентски години тук, за да усъвършенствате уменията си и да създадете нови приятелства. Поставяйте си високи цели и работете упорито за осъществяването им. Само така ще бъдете удовлетворени от постигнатото.

Бъдете здрави и вдъхновени по пътя на знанието. Бъдете отговорни и достойни за развитието на България, защото вие сте нейното бъдеще.

Благодаря на всички преподаватели, които със своята мъдрост, научен опит и човечност са пример за студентите ни. Вече почти 20 години заедно със знания и воля ние преодоляваме предизвикателствата на времето и даваме  успешен старт на нашите възпитаници в тяхната професионална кариера.

Пожелавам на всички студенти, докторанти, преподаватели и служители във ВУСИ весел празник, благополучие и нови успехи в покоряване на желаните академични върхове!

 

С уважение,

проф. д.п.н. Георги Манолов

/президент на ВУСИ/