Висшето училище по сигурност и икономика и Аграрен университет – Пловдив, сключиха договор за сътрудничество

Oct 12, 2021

На официална среща във ВУСИ президентът на висшето училище проф. д.п.н. Георги Манолов и ректорът на Аграрен университет – Пловдив, проф. д-р Христина Янчева подписаха договор за сътрудничество, в рамките на който двата вуза ще си партнират в няколко основни направления.

Сред приоритетните области на съвместна работа е оказването на методическа помощ при изготвяне на учебната документация, както и научноизследователската дейност. В рамките на договора е предвидено да се осъществява обмен на студенти и преподаватели, като по време на срещата бяха обсъдени и възможностите за реализирането на съвместни магистърски програми, които предстои да бъдат уточнени и финализирани.

„Все по-актуална ще става връзката между сигурността и опазването на околната среда в съвременния свят и вярвам, че това сътрудничество ще доведе до много добри резултати и ползи за студентите“, коментира проф. Янчева по време на срещата. Проф. Манолов пък изрази убеждението си, че с подписването на договора е поставено началото на дълготрайно и устойчиво сътрудничество.

Предстои двата вуза да определят работни групи, които да работят по съвместните проекти.