ВУСИ сключи договор с Българска стопанска камара

Jun 21, 2022

Българската стопанска камара стана партньор на Висшето училище по сигурност и икономика. Двете институции поставиха началото на дългосрочно и ползотворно сътрудничество.

На среща между г-н Добри Митрев – председател на УС на БСК, г-жа Олга Манолова – председател на Настоятелството на ВУСИ, и проф. Георги Манолов – президент на ВУСИ, бяха обсъдени сферите, в които могат да си партнират двете страни, както и възможностите за студентите на ВУСИ, които предлага БСК.

По този повод г-н Митрев отговори на нашите въпроси!

Какво предвижда партньорството между ВУСИ и БСК?
На първо място партньорството предвижда активно сътрудничество в няколко посоки – една от тях е срещане на интересите на българските компании с възможностите, които Висшето училище по сигурност и икономика предоставя като обучение на квалифицирани кадри в сигурността и икономиката и като чисто научна дейност. Българският бизнес се развива и има нужда от квалифицирана работна ръка, но и от наука, защото ни предстоят дигитална и зелена трансформация и сигурността е важен аспект за всяка икономика и бизнес. Ще можем да обменяме идеи, да се запознаваме със завършили студенти във ВУСИ и да ги промотираме пред българските компании с цел да се развиват в България. Партньорството предвижда също така да включим ВУСИ в мероприятия, които организираме, и да срещнем науката и бизнеса – това са ценните неща на сътрудничеството.

Какви ще бъдат ползите за студентите на ВУСИ от това сътрудничество?
Студентите ще знаят какво представлява българската икономика и индустрия в момента. Българската стопанска камара е много лесно разпознаваема, тъй като съществуваме вече 42 години. Ние сме частна организация и нашите членове са гръбнакът на българската икономика и бизнес. На тези млади хора – Вашите студенти, целим да покажем, че в България има компании, които са на европейско и световно ниво. Перспективата пред младия човек да отиде в чужбина или да остане в България в момента е може би дилема. Ако те успеят да научат за българските компании и влязат в тях, аз съм сигурен, че повечето ще изберат да живеят и работят в България.

В тази посока Вие сте юрист по образование. Бихте ли си представили да бъдете гост-лектор пред студенти на ВУСИ?
Да, стига физическото време да ми позволява, с най-голямо удоволствие.

Как бихте обобщили днешната среща с ръководството на ВУСИ?
Разговаряхме повече от час с проф. Манолов и се получи изключително ползотворна среща. Всъщност се оказва, че много наши гледни точки – на бизнеса, българските работодатели и предприемачи, хората, които създават брутната добавена стойност в държавата, хората, които създават работа за българите и достойни възнаграждения за тях, се припокриват с тези на науката и образованието. За нас „алфата и омегата“ за обществото – това е образованието: ако имаме образовано общество, ще имаме просперираща нация, икономика и ще живеем в държава на благоденствието. Когато образованието е подценено, тогава страда цялото общество – затова ние ще бъдем „вятър в платната на българското образование“. При нас членуват повече от 36 висши училища, в това число и Българската академия на науките. Това е най-важното – с образовани хора ние ще бъдем по-успешни като нация и държава и ще имаме своето заслужено място в общата картина на променящия се свят.

И двете страни останаха изключително доволни от срещата и си обещаха партньорството им да започне да дава резултати в най-кратки срокове.