БИБЛИОТЕКА

За библиотеката

Библиотеката е създадена с основаването на Висшето училище, тя е звеното осъществяващо необходимата среда и ресурси за библиотечно-информационното осигуряване на учебния процес и научноизследователската дейност.
Библиотечният фонд е изграден в съответствие с учебните планове и потребностите на изследователската работа.
Профил на комплектуване: социални науки, политика, сигурност, правни науки, икономика, финанси, счетоводство и контрол, маркетинг, бизнес информатика, туризъм, стопанско управление.
Фондът на библиотеката се състои от книги, справочници, периодични и продължаващи издания, научни трудове на ВУСИ и други носители на информация.
Основни дейности: Библиотеката осъществява библиотечна, библиографска и справочно-информационна дейност. Комплектуване, каталогизация и съхранение на библиотечния фонд, съответстващ на профила на висшето училище. Изгражда и поддържа електронен каталог. Библиотеката предоставя широк спектър библиотечно-информационни ресурси и услуги. 

Библиотеката извършва книгообмен с други библиотеки и институции. 

Услуги, които предлага библиотеката
  • Заемане на библиотечни документи за дома
  • Ползване на библиотечни материали в читалнята
  • Изготвя тематични библиографски справки, цитатни справки, справки за импакт фактор
  • Участва в междубиблиотечно заемане на публикации и разпространява изданията на висшето училище до библиотеките в страната
  • Достъп до Интернет
  • Достъп до библиографски и пълнотекстови бази от данни в онлайн режим на търсене
  • Автоматизирано търсене в собствени и чужди електронни ресурси
  • Електронна доставка на пълнотекстови статии
  • Отдалечен достъп до лицензирани ресурси
  • Методична помощ за ползване на информационни източници

Дигитална Библиотека

Бази данни
Ресурси по области на научното познание

Работно време:

Понеделник 8:30 – 17:00
Вторник почивен ден
Сряда 8:30 – 17:00
Четвъртък 8:30 – 17:00
Петък 8:30 – 17:00
Събота 09:00 – 13:00
Неделя 09:00 – 13:00

Социални науки

Социални науки

http://socialninauki.com/

Федеральный образовательный портал – Экономика, Социология, менеджмент

http://www.ecsocman.edu.ru/

DARE: Directory of Social Science

http://www.unesco.org/unesdi/index.php/eng/repertoire/tous.2

Economic and Social Research Council (ESRC)

http://www.esrc.ac.uk/

H-Net: Humanities & Social Sciences Online

http://www.h-net.msu.edu/

Intute: Social Sciences

http://www.intute.ac.uk/socialsciences

Политика

Фондация Фридрих Еберт

Публикации по актуални политически дебати и анализи в България, Германия и Европейския съюз.

http://www.fes.bg/

Портал за политика, партии и анализи

http://politologia.start.bg/

International Politics Department

http://www.aber.ac.uk/interpol/en/

Political Science Resources

http://sun3.lib.uci.edu/~dtsang/pol.htm

Politik Portal

http://www.politikportal.at/

Икономика

www.bg-ikonomika.com

Сайт за лекции по икономика със свободен достъп – в ляво са всички дисциплини, по които са публикувани материали. Избира се дисциплината излиза конспекта от в​_ъпроси, като с кликване се отваря.

Има материали по следните теми:

* Аграрна политика

* Бизнес планиране и контрол

* Борси и борсови сделки

* Бюджетно счетоводство

* Дистрибуция

* Европейска интеграция

* Икономика на труда

* Икономически анализ

* Капиталово счетоводство

* Макроикономика

* Маркетинг

* Маркетингови комуникации

* Международен маркетинг

* Международни икономически отношения

* Мениджмънт на финансовите институции

* Одит и одиторска практика

* Основи на публичната администрация

* Основи на управлението

* Планиране и прогнозиране

* Публични финанси

* Статистика

* Стокознание

* Стопанска история

* Счетоводство на капиталовите дружества

* Счетоводство на предприятието

* Управление на разходите

* Управление на човешките ресурси

* Финанси

* Финансов и данъчен контрол

* Финансов мениджмънт

* Финансови инвестиции

* Финансово-счетоводен анализ

* Цени и ценова политика

Econ.bg http://www.econ.bg/

Българският икономически портал. Предлага богата информация за България, икономически анализи, статистика, бизнес информация, азбучен каталог на фирми, връзки към организации, вестници, университети и пр. в областта на икономиката и бизнеса. Предлага възможности за търсене на научни публикации, списания, вестници, дисертации и др. Изключително богата колекция с материали от 1986 година насам.

EconomyNews.bg

Съдържа богата и актуална икономическа информация и анализи за България, Европа и света.

http://www.economynews.bg/

Business studies teaching and education resources: Biz/ed

http://www.bized.co.uk/

Econ Biz

http://www.econbiz.de/

Economics Network Subject and Theme Index

http://www.economicsnetwork.ac.uk/subjects/

EH.Net Economic History Services

http://eh.net/

Eurostat – Официален портал, предоставящ статистически данни и показатели за страните – членки на Европейския съюз

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

IDEAS: Economics and Finance Research

http://ideas.repec.org/

RePEc: Research Papers in Economics

http://repec.org/

EconPapers

http://econpapers.repec.org/

Economic & Political Weekly

http://www.epw.org.in/epw/user/userindex.jsp

Institute of Economic Affairs

http://www.iea.org.uk/

New economics working papers

http://netec.wustl.edu/NEP/

International Monetary Fund

http://www.imf.org/external/index.htm

Scholarly societies – икономика и бизнес

http://www.scholarly-societies.org/subjects_soc.html

WebEc (World Wide Web Resources in Economics)

Онлайн ресурси за икономисти

http://www.helsinki.fi/WebEc/

MIT Open Course Ware

Свободни за разпространение материали за почти всички учебни дисциплини

http://ocw.mit.edu/courses/#Economics

Българската стопанска камара

Съдържа богата информация за икономиката и бизнеса, за проекти и пазари и много полезни връзки.

http://b2b.bia-bg.com/

Икономическа информация

Нормативни актове, Закони, Заповеди, Кодекси, Наредби, Постановления, Правилници и др.

http://accinfo.persof.com/v2/browse.php?c=1

Икономическа енциклопедия

http://im.cablebg.net/

Финанси и банки

Българската фондова борса – предлага информация за фондовия пазар в България, търговията, икономиката, борсови индекси и др.

http://www.bse-sofia.bg/

”Капитал” – национален всекидневник – Статии от последния брой на български език. CAPITAL WEEKLY – Статии с пълен текст от 1998 г. на английски език.

http://www.capital.bg/

„Кеш “ – седмичник за бизнес, политика и икономика. Архив oт 2001 г.

http://www.cash.bg/

„Пари” – национален всекидневник за бизнес и финанси. Архив от 2000 г. на български и английски език

http://www.pari.bg/

„Финанси” – Финансов портал. Предлага финансови новини, икономически анализи, финансови пазари, прогнози, коментари и др. Архив: пълни текстове на икономически анализи и прогнози.

http://www.financebg.com/

„Финанси 5” – Финансов портал. Публикува световните икономически новини в реално време на български език, анализи, специализиран форум, специална секция с видео клипове, календар на финансовите събития и новини, речник със специфична финансова терминология, котировки на валутите в реално време, архив.

http://www.finance5.bg

Европейска банка за възстановяване и развитие

http://www.ebrd.org/

БНБ – полезна информация за валути, финанси, анализи, статистика, евроинтеграция.

http://www.bnb.bg/

Статистика

Национален статистически институт – статистически данни по отрасли на икономиката, българска и европейска нормативна уредба.

http://www.nsi.bg/

The World Factbook дава информация относно история, население, правителство, икономика, и множество други данни за над 266 страни в света.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Правни науки

Българският правен портал

http://www.lex.bg/

Access ToLaw

http://www.accesstolaw.com/site/default.asp

Council of Europe Legal Affairs

http://www.coe.int/legal/

Eur-Lex

http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm

Infolaw

http://www.infolaw.co.uk/ifl/about.htm

LawCrawler – Legal Web & Databases Search

http://lawcrawler.findlaw.com/

Laws Online

http://www.lawsonline.com/

Адрес:
Пловдив, бул. “Кукленско шосе” № 13

Телефон:
032/ 345 617

e-mail:
library @ vusi.bg

Адрес:
Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Телефон:
032/ 345 617

e-mail:
library @ vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини