Представяне на тритомната монография  „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“ на проф. д.п.н. Георги Манолов

Представяне на тритомната монография „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“ на проф. д.п.н. Георги Манолов

Изключителен интерес и препълнена зала за представянето на тритомната монография  „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“ на проф. д.п.н. Георги Манолов в София При изключителен интерес и препълнена зала, във вторник вечерта в...
Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов издаде поредния си научен труд – „Античните политически привилегии“

Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов издаде поредния си научен труд – „Античните политически привилегии“

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Сигнали по ЗЗЛПСПОИН Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС...
„Предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание – теоретико-практически коментар“ новият научен труд на Районният прокурор на Пловдив Чавдар Грошев

„Предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание – теоретико-практически коментар“ новият научен труд на Районният прокурор на Пловдив Чавдар Грошев

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Сигнали по ЗЗЛПСПОИН Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС...
Излиза от печат първото издание на „Правна действителност и правен ред“ на проф. д.ю.н. Димитър Радев

Излиза от печат първото издание на „Правна действителност и правен ред“ на проф. д.ю.н. Димитър Радев

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Сигнали по ЗЗЛПСПОИН Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС...
“Виртуален офис” – монографично изследване на доц. Людмила Дикова

“Виртуален офис” – монографично изследване на доц. Людмила Дикова

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Сигнали по ЗЗЛПСПОИН Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС...